Klasztor OO. Bernardynów i Parafia
Wniebowzięcia NMP w Warcie

MULTIMEDIA

Wspólnota


O. Sławomir Zaporowski - gwardian, proboszcz, kapelan Sióstr Bernardynek, 
O. Juliusz Chłanda - wikariusz klasztoru i parafii, katecheta 
O. Krzysztof Kaczmarek - katecheta, spowiednik i kaznodzieja 
O. Ireneusz Urban - kapelan szpitala, spowiednik i kaznodzieja 
O. Robert Groń - spowiednik i kaznodzieja 
O. Eugeniusz Kaczor - spowiednik i kaznodzieja 
Br. Hiacynt Balcerzak - zakrystian, organista     

Adres naszej Franciszkańskiej Prowincji: https://bernardyni.pl/