Adres:

ADRES:

 

Klasztor oo. Bernardynów

ul. Klasztorna 9
98-290 WARTA

tel. (043) 829-40-74

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta:
Bank Spoldzielczy w Warcie
94 9270 0006 0021 8926 2000 0001 

Diecezja włocławska

Bł. Ojcze Rafale z Proszowic wstawiaj się za nami.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Palmowa 5.04.2020 r.

Niedziela Palmowa 5.04.2020 r.

1. Jutro wieczorna Msza św. o godz. 1830 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach comiesięcznych.

2. Obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym
i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować
i głęboko je przeżyć. Od czwartku do soboty przeżywamy Święte Triduum Paschalne. W tych dniach nie będzie Mszy św. porannych.

- W Wielki Czwartek o godz. 1800 Msza Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentu eucharystii i kapłaństwa. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” zamilkną dzwony i organy, aby po Komunii Świętej, przenieść Najświętszy Sakrament do ciemnicy.

- W Wielki Piątek wspominamy mękę Pana Jezusa; w tym dniu obowiązuje post ścisły (nie spożywamy potraw mięsnych jedząc trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta). Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 700. Droga Krzyżowa o godz. 1730, a Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 1800. Czuwanie przy Grobie Pana Jezusa potrwa do godz. 2200.

- W Wielką Sobotę przyjdźmy do kościoła, aby zatrzymać się na adoracji przed Panem Jezusem. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 2000.

W tym roku tzw. „święconka” będzie miała charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła osoba, korzystając z modlitwy zamieszczonej na stronie internetowej parafii w zakładce Ogłoszenia Duszpasterskie, lub odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej.

3. Podejmijmy w rodzinach modlitwę różańcową za pomocą mediów codziennie o godz. 2030.

4. W poniedziałek Msze św. i spowiedź o godz.:  900, 1100, 1700, 1830;
we wtorek Msze św. i spowiedź o godz.:  900, 1100, 1830.

Spowiadamy także w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 900 do 1700.                                               

5. Dziękujemy za ofiary składane do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.

6. W ostatnim tygodniu odszedł ŚP. Andrzej Jan Gołdyn, którego pogrzeb będzie jutro o godz. 1300. Wieczny odpoczynek…

7. Wszystkim życzymy pokoju i dobra oraz polecamy was Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem bł. O. Rafała z Proszowic, modląc się o ustanie zarazy.

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 

·       prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

 

·       w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

 

·       dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

·       zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

 

 

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

 

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński "Notitiae" 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii

 

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii

„Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który zawsze ma charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni” (Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 16 stycznia 1988 r., nr 2). Wielkanoc, stanowiąca centrum roku liturgicznego i obchodzona przez trzy święte dni Triduum Paschalnego nie może zostać przeniesiona na inny termin (zob. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca 2020 roku).

Jednak obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć.

Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.

Mając powyższe na uwadze zarządzam dla całej Diecezji Włocławskiej, co następuje:

1.     Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

2.     Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

3.     Z racji przedłużonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (z dnia 25 marca 2020 roku)przypomina się wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami. Równocześnie zachęca się do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem dostępnych w mediach transmisji.

4.     Ponieważ wierni w praktyce będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą, z wyjątkiem:

a.      Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

b.     Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

5.     Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (według wcześniej określonych zasad organizowania miejsca spowiedzi). Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

6.     Sugeruje się też praktykę żalu doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny, o ile taki zaistniał.

7.     We wskazanym czasie w okresie po epidemii, każda z parafii zorganizuje dzień spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty.

8.     We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.

9.     W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

10.  Zezwalam, aby w kaplicach domów zamieszkiwanych przez duchownych, w klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Zakazuje się uczestniczenia w tych liturgiach wiernym spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

11.  Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła.

12.  W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą święconą.

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA

13.  Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w kościele seminaryjnym św. Witalisa z wąskim gronem księżyreprezentujących prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.

14.  Podczas Mszy Krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będą mogli odebrać Wikariusze Biskupi dla parafii swojego rejonu, przed południem w Wielki Piątek lub Wielką Sobotę, po wcześniejszym umówieniu terminu z Księdzem Kustoszem Katedry. Następnie Wikariusze Biskupi przekażą oleje Księżom Dziekanom swojego rejonu, a ci Księżom Proboszczom.

15.  Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w innym terminie, podczas tradycyjnej pielgrzymki duchowieństwa, przewidzianej w tym roku do włocławskiej katedry na dzień 28 maja, o ile ustaną restrykcje związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

16.  Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

17.  Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

18.  Należy również opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

19.  Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

20.  W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia (stosowny tekst w oddzielnym załączniku). Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.

21.  Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

22.  Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń. Po ustaniu epidemii, zostanie rozważona możliwość zorganizowania diecezjalnej uroczystości w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, w rocznicę wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

23.  Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

24.  Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

25.  W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

WIELKA SOBOTA

26.  Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

27.  Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Tak jak poprzedniego wieczoru, w użyciu powinno być boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób

28.  Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

29.  W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej. Tekst modlitwy (w załączeniu) zostanie udostępniony na stronach internetowych diecezji i parafii oraz w mediach społecznościowych.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA

30.  Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00.

31.  Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczynasię w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.

32.  Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną ilością czytań starotestamentalnych do dwóch, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

33.  W czasie „Liturgii chrzcielnej” ma być zachowane tylko odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma pokropienia wodą święconą.

34.  Nie sprawuje się sakramentu chrztu.

35.  Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Zaleca się natomiast, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach lub przed bramą kościoła.

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA

36.  Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie,Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

37.  Nie stosuje się pokropienia wodą święconą.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 28 marca 2020 roku (L.dz. 382/2020)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

1. W związku ze zmianą czasu wieczorna Msza św. w dni powszednie będzie sprawowana o godz. 1830.

2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca;

- w I czwartek – Msza św. o powołania o godz. 1830.

- w I piątek – Msza święta w int. chorych o godz. 1600. Informujemy, że nie będzie odwiedzin chorych.

- w I sobotę – Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP u Sióstr jest odwołane.

3. Prosimy o zastosowanie się do wydanych zarządzeń związanych z epidemią. Biskup Wiesław Mering, odwołał rekolekcje i Misterium Męki Pańskiej ulicami Warty. Pełnimy posługę kapłańską, przy zachowaniu należytej ostrożności wobec wszystkich, a szczególnie osobom chorym i umierającym. Spowiedź podczas Mszy św. i w ciągu całego dnia po wcześniejszym umówieniu z kapłanem, telefonicznie lub za pomocą mejla. Podejmijmy w rodzinach modlitwę różańcową za pomocą mediów codziennie o godz. 2030.

4. Dziękujemy za ofiary składane do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.

5. W ostatnim tygodniu odszedł ŚP. Andrzej Zatorski. Wieczny odpoczynek…

6. Wszystkim życzymy pokoju i dobra oraz polecamy was Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem bł. O. Rafała z Proszowic, modląc się o ustanie zarazy.

Ojcze Rafale, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, Ty jesteś tak blisko Jego tronu i orędujesz za nami w naszych troskach i kłopotach. Składamy Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi obdarzasz polecających się Twojej szczególnej opiece. Prosimy - weź nas w swoją opiekę i ocal nas od zarazy; pomagaj nam w trudzie pielgrzymowania do naszej ojczyzny w niebie, nie dozwól, by ktokolwiek zagubił się na drogach życia; pomóż nam dźwigać nasze krzyże oraz bądź przewodnikiem i opiekunem. Ufamy, że pod Twoją opieką nikt nie może zginąć. Wejrzyj na naszą szczerą miłość oraz silną ufność, jaką są przepełnione nasze serca. Spraw, abyśmy we wszystkich potrzebach znajdowali u Ciebie pomoc i ucieczkę teraz i w przyszłości. Amen.

ZARZĄDZENIE w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii Włocławek, 25 marca 2020 r

Włocławek, 25 marca 2020 r.

L.dz. 379/2020

ZARZĄDZENIE

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:

Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw

1.      Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

2.     Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

3.     W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

4.     Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.

5.     Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.

6.     Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

7.     Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.

8.     Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:

a.      Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

b.     Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

c.      Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

d.     Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.

e.      Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

9.     Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

a.      Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

b.     Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

10.  Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków.

11.  Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

12.  Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

13.  Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.

14.  Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.

Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.

Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.

 

Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

  Kanclerz Kurii                                                                            Biskup Włocławski

 

 

DEKRET-DYSPENSA

4 Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

4 Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

1. Informujemy, że Telewizja Polska emitować będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem” w dniach 25, 26 i 27 marca br. o godz. 2040 zaraz po transmisji Mszy świętej z Jasnej Góry.

2. We środę przeżywamy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w Polsce obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia. Porządek Mszy św. codzienny. W tym dniu można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Jest to osobista modlitwa jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga.

3. Prosimy o zastosowanie się do zarządzeń wydanych przez Ks. Biskupa, jak również do zarządzeń wydawanych przez władze państwowe i samorządowe, związanych z epidemią koronawirusa.

Biskup Wiesław Mering, odwołał rekolekcje parafialne i celebrację nabożeństwa Drogi Krzyżowej poza świątyniami na terenie naszej diecezji, m.in. Misterium Męki Pańskiej ulicami Warty.

Służymy z posługą sakramentalną, przy zachowaniu należytej ostrożności, osobom chorym i umierającym.

W naszym kościele pełnimy stały dyżur w konfesjonale podczas każdej Mszy św. i nabożeństw.

Informujemy, że nie będzie odwiedzin chorych w I piątek miesiąca kwietnia.

Podejmijmy w rodzinach modlitwę różańcową za pomocą mediów codziennie o godz. 2030.

4. W Wielkim Poście Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej:

- w naszym kościele:

W dni powszednie: Droga Krzyżowa o godz. 1630, a w piątek o 1700.

W niedzielę: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po Mszy św. o godz. 1600.

- w kościele Sióstr Bernardynek: Droga Krzyżowaw piątek po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 1515, Gorzkie Żale za wyjątkiem piątku o godz. 1515, a w niedzielę o godz. 730.

5. Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.

6. W kościele Sióstr Bernardynek od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00  adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramecie w intencji o ustanie epidemii za chorych i pielęgnujących ich. Zachęcamy aby zatrzymać się na chwilę modlitwy i uwielbiać bliskość Boga.

7. W tygodniku Idziemy warto przeczytać: Egzamin z wiary – Czy Bóg posługuje się chorobą by nas skłonić do nawrócenia? Wspólnota na łączach – Co powinniśmy zrobić aby dobrze przeżywać Mszę Świętą transmitowaną przez media?

8. Wszystkim parafianom i gościom życzymy pokoju i dobra oraz polecamy was Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem bł. O. Rafała z Proszowic.

Zarządzenie Bpa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej:

1.     Msza święta

a.     Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.

b.     Wiernych należy zachęcić do skorzystania z dyspensy i uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, rekolekcjach za pośrednictwem mediów. Duszpasterz powinien zwięźle wyjaśnić wiernym, jak należy uczestniczyć w takiej formie Mszy świętej oraz wyjaśnić, na czym polega Komunia duchowa.

c.     Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

d.     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to także koncelebransów.

e.     Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).

f.      Zaleca się zdezynfekowanie rąk bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.

g.     Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu jednak nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać.

h.     Osoby, które będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan, można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust.

i.      Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

j.      Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

k.     W obecnej sytuacji zawieszona zostaje jakakolwiek parafialna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

l.      Koncelebransi i wszyscy posługujący przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

m.   Należy utrzymywać w należytej czystości paramenty liturgiczne i często zmieniać bieliznę kielichową.

2.     Sakrament pokuty

a.     W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie istnieją przesłanki do zastosowania rozgrzeszenia ogólnego.

b.     Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

c.     Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

d.     Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

e.     Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

f.      W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi. Dlatego należy wyznaczyć stałe godziny spowiedzi i podać je do wiadomości wiernych. W tym czasie duszpasterze powinni oczekiwać na wiernych w wyznaczonych miejscach.

g.     Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej o sakramencie pokuty w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20.03.2020 r., zaleca się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). Spowiedź poza konfesjonałem powinna odbywać się w miejscu dobrze przewietrzonym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (Stolica Apostolska dopuszcza nawet używanie maseczek ochronnych przez spowiednika), zwracając absolutną uwagę na sakrament i konieczną dyskrecję.

h.     W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscupo odpowiednim przystosowaniu, pozwalającym na zachowanie prywatności, właściwej przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania należy odpowiednio oznaczyć, by było łatwo dostępne dla penitenta. Pomieszczenia należy często wietrzyć.

- W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.

- Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie w kolejce (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi). Na ławkach można rozłożyć materiały duszpasterskie służące przeprowadzeniu rachunku sumienia.

i.      Jeżeli jednak spowiedź miałaby się odbywać w konfesjonale, to z uwzględnieniem następujących zasad: zawiesza się możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Należy spowiadać w otwartych konfesjonałach (otwartych zarówno dla spowiednika, jak i penitenta) i zabezpieczyć kratki folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch (wytrzymałe, samoprzylepne).

j.      Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

k.     Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

3.     Posługa chorym

a.     Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.

b.     Należy za to spieszyć z posługą na wezwanie do osób, u których stan zdrowia uległ pogorszeniu lub znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

c.     W szpitalach posługę kapelanów należy dostosować do zrządzeń władz szpitala.

d.     Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).

e.     Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać rękawic ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

4.     Pogrzeb

a.     Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.

b.     O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.

c.     Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.

d.     W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

e.     Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

5.     Inne

a.     Zawieszone zostają wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.

b.     Do rozwagi duszpasterzy należy decyzja o organizowaniu w świątyni innych celebracji niż Msza święta.

c.     Należy tworzyć w kościołach okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

d.      Zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.

e.     Należy zaktualizować internetowe strony parafialne, strony na Facebooku, podać wiernym aktualne numery telefonów.

f.      Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).

g.     Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.

h.     Zawieszone zostają wszelkie formy parafialnych i dekanalnych spotkań formacyjnych w grupach, w tym spotkania narzeczonych w ramach katechezy, dzieci i rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, itp.

i.      Celebracja sakramentu chrztu świętego powinna odbywać się poza Mszą świętą. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

j.      Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych, świadków i koniecznej obecności najbliższych członków rodziny.

k.     Należy zachęcić do organizowania parafialnego wolontariatu osób pełnoletnich, by okazać solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyjść im z niezbędną pomocą w czasie, gdy powinni pozostać w domach.

l.      Księżom Emerytom zaleca się pozostawanie w domach.

m.   Księża powinni wyrażać bliskość ze swoimi wiernymi poprzez dostępną w obecnych warunkach posługę sakramentalną i duszpasterską oraz osobistą modlitwę za powierzony sobie lud. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ustania epidemii, ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki).W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

 

Regens

3 Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

3 Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

1. „Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa” – napisał pap. Franciszek. Potraktujmy obecną sytuację, wpisaną w okres Wielkiego Postu jako jedyne w swym rodzaju rekolekcje, aby wsłuchać się w głos Boga, który mówi do naszych serc. Niech wskazówką nam będzie rada Papieża Franciszka, który w katechezie na początku Wielkiego Postu prosił: „wyłączmy telewizor, odłóżmy telefon, a otwórzmy Ewangelię”.

2. We czwartek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za ojców. Msze św. z kazaniem o godz. 700, 900 i 1700, a u Sióstr Bernardynek o godz. 800 i 1030. Wstawiennictwu św. Józefa powierzamy wszystkie osoby noszące jego imię, a szczególnie pap. Seniora Benedykta XVI i Matkę Przełożoną Klasztoru Sióstr Bernardynek s. Józefę.

3.W Wielkim Poście Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej:

- w naszym kościele:

W dni powszednie: Droga Krzyżowa o godz. 1630, a w piątek o 1700.

W niedzielę: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po Mszy św. o godz. 1600.

- w kościele Sióstr Bernardynek: Droga Krzyżowaw piątek po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 1515, Gorzkie Żale za wyjątkiem piątku
o godz. 1515, a w niedzielę o godz. 730.

4. Przychodnia w Warcie prosi pacjentów o rejestrowanie się wyłącznie telefonicznie by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

5. Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.

6.Prosimy o zastosowanie się do zarządzeń wydanych przez Ks. Biskupa, jak również do zarządzeń wydawanych przez władze państwowe i samorządowe, związanych z epidemią koronawirusa.

7. Wszystkim parafianom i gościom życzymy pokoju i dobra oraz polecamy was Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem bł. O. Rafała z Proszowic.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu poszukuje osób odważnych i odpowiedzialnych do stworzenia rodziny zastępczej dla dzieci, które będą wzrastać, wiedząc jak to jest, kiedy wraca się ze szkoły i ktoś na nie czeka, troszczy się o nie, przekazuje im właściwe wzorce życia rodzinnego.

Jak to jest być rodzicem? Wie wielu. Jak to jest być rodzicem zastępczym wiedzą wybrani. To zadanie dla ludzi, którzy nie boją się trudnych wyzwań, ale też najbardziej twórczy zawód na świecie.

Tworzenie domów dla potrzebujących opieki dzieci to nasz cel i misja, którą pełnimy od lat. Niestety liczba kandydatów na rodziców zastępczych wciąż jest niewystarczająca.

Rodziny zastępcze na każdym etapie mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników naszego Centrum. Staramy się pomóc naszym rodzinom w ich roli. Zależy nam na tym, by rodzina zastępcza, w której znalazło się dziecko ofiarowała mu podobne wartości jak zdrowo funkcjonująca rodzina naturalna. Chcemy w tym towarzyszyć rodzinie i ją wspierać. Organizujemy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Umożliwiamy udział w szkoleniach i warsztatach. Żadna z naszych rodzin nie jest pozostawiona sama sobie.

Większość dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych ma za sobą historię, której niejeden dorosły mógłby nie udźwignąć. Stwarzamy im bezpieczny dom, rodzinę i opiekę do czasu uregulowania sytuacji prawnej. Dom, w którym jest kawałek bezpiecznego świata i kierunek do lepszych zmian. By tego dokonać potrzebujemy pomocy osób zaangażowanych i świadomych swojej roli.

Pracujemy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, II piętro, pokój 211.

Nasz nr telefonu to: 43/827-18-07 lub 43/822-43-77, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Ważna informacja

Ratujmy Klasztor

 

Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieli by pomóc.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Słowo na dziś

"Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Wiara - to zaślubiny Boga z duszą."

 
(Św.Jan od Krzyża)


Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

212511
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
223
220
592
169500
1608
6251
212511
Twoje IP: 34.204.202.44
2020-04-08